(1)
Giannopoulou, M.; Vavatsikos, A. P.; Lykostratis, K.; Roukouni, A. Using GIS to Record and Analyse Historical Urban Areas. TeMA 2014.